Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Výhody dražby

Dobre organizovaná a pripravená dražba, ku ktorej bol vykonaný správny marketing, je dokonalé overenie trhovej ceny predmetu dražby v danom mieste a čase. V prípade, že boli splnené kritériá, ktorými sú napr. atraktívna cena pre najnižšie podanie a dostatočný a cielený marketing obchodného prípadu vedú k naplneniu očakávaní úspešnej dražby. Účastníci dražby sa musia dozvedieť o skutočnosti, že nehnuteľnosť sa bude dražiť. Podmienky dražby stanovené oznámením o dražbe musia byť jasne formulované a v relácii k cene speňažovaného predmetu. Vhodne určené miesto a čas pre konanie dražby sú snáď už dnes samozrejmosťou.

Výhody