Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Informácie pre navrhovateľov

Ponúkame Vám spoluprácu so silným partnerom s bohatými skúsenosťami na celom území Slovenskej republiky o čom svedčia aj referencie subjektov, ktorí s nami spolupracujú. Dobre poznáme trh, dokážeme Vám poradiť a v našom tíme spolupracujú výhradne vzdelaní pracovníci profesionálne vyškolení na túto prácu. Naše skúsenosti v danej oblasti Vám, ako navrhovateľovi dražby, dávajú záruku, že Vaša pohľadávka bude v čo najkratšom možnom termíne uspokojená.

V prípade, ak ste záložným veriteľom a Vaša pohľadávka je splatná kontaktujte nás ešte dnes! My za Vás pripravíme všetky právne náležitosti výkonu záložného práva od prípravy zmlúv až po samotné vyplatenie pohľadávky a s tým spojené zákonom stanovené náležitosti. Naša odmena je závislá od predaja zálohu na dražbe, teda nemáte s výkonom dražby spojené žiadne náklady!

Osobne Vás informujeme o celom priebehu výkonu záložného práva podrobnejšie a radi zodpovieme na všetky Vaše otázky spojené s uspokojovaním Vašej pohľadávky v čo najkratšom čase.

Počas celého priebehu dražby budete podrobne informovaní naším informačným systémom.

Tešíme sa na spoluprácu.