Máte otázky? Volajte
045/5322 555

1 izbový byt Zvolen - Pražská ulica

Základné informácie

Typ dražby: Byt

Kolo dražby 

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie: 17.170 €

Minimálne prihodenie:300 €

Dražobná zábezpeka:3.000 €

Predmet dražby

Byt č. 2 na 1. poschodí, spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach byt. domu č.s. 2529 na parcele C-KN č. 3410/11-15, k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Technický a dispozičný popis bytového domu

Deväťpodlažný  bytový dom s ôsmimi obytnými a jedným technickým podlažím má 5 vchodov. Na typickom podlaží jedného vchodu sa nachádzajú tri byty (vo vchode ohodnocovaného bytu). Je postavený v stavebnej sústave PS-82 BB. Bytový dom má obdĺžnikový pôdorys a plochú strechu. Priečny stenový nosný konštrukčný systém tvoria železobetónové panely hrúbky 150 mm, stropné panely sú železobetónové plné hrúbky 120 mm, modulová osnova je 3 600 mm, konštrukčná výška podlaží 2 800 mm, svetlá výška 2 640 mm. Obvodový plášť – vnútorná železobetónová stena hrúbky 150 mm, tepelná izolácia penový polystyrén hrúbky 80 mm, vonkajšia ochranná betónová membrána hrúbky 70 mm. Strecha je dvojplášťová plochá, vyspádovaná od atík smerom k strešným odpadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované dvojramenné, šírka ramena 1 100 mm, s nášľapnou vrstvou brúsené terazzo. Stabilitu objektu v priečnom smere zabezpečujú nosné steny a v pozdĺžnom smere priečky a nosné steny. Otvorové konštrukcie – okná na spoločných častiach bytového domu sú plastové a dvere pôvodné hladké plné, vchodové dvere sú z hliníkových profilov. Krytina plochej strechy z asfaltových privarovaných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Bytový dom s celoplošným zateplením, vonkajšia povrchová úprava omietka na báze umelých látok, vnútorné omietky vápenné hladené.  Vstupné dvere sú z hliníkových profilov s presklením po rekonštrukcii, ostatné dvere drevené hladké prevažne plné, na pivniciach latkové. Podlahy v spoločných priestoroch – cementový poter v pivniciach, vo vstupnej hale keramická dlažba.

Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, elektroinštaláciu a telekomunikačnú sieť. Dodávka tepla a teplej vody je zabezpečená z centrálneho zdroja – Kompaktnej odovzdávacej stanice tepla umiestnenej v spoločných priestoroch bytového domu, na vykurovacích telesách je namontovaná regulačná a meracia technika.

Technický a dispozičný popis bytu

Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, kúpeľňa s WC, predsieň a pivnica. Na základe informácií poskytnutých znalcovi, ktorý vykonal oceňovanie predmetu dražby, správcom bytového domu (Stavebné bytové družstvo Zvolen), nie je evidovaná Žiadosť vlastníka bytu o súhlas s prestavbou bytového jadra a inými stavebnými úpravami v byte, byt nie je po významnej rekonštrukcii. Bytové jadro svojim dispozičným riešením vytvára priestor pre kúpeľňu s WC, pričom svojou polohou vymedzuje dispozíciu predsiene a kuchyne. Súčasťou bytového jadra je aj technické inštalačné jadro, ktorým je byt napojený na inžinierske siete. Svetelná a motorická elektroinštalácia je napojená na samostatné istiace okruhy bytového rozvádzača. Úprava vnútorných povrchov – vápenná hladená omietka a v kuchyni pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad. V kúpeľni je osadená vaňa alebo sprchovací kút a umývadlo a vo WC splachovací záchod. V kuchyni je  kuchynská linka vyrobená na báze dreva s drezom a sporákom. Ďalšie vybavenie – vodovodné batérie. Okná sú pôvodné drevené s horizontálnymi žalúziami, interiérové dvere sú hladké plné a zasklené. Vykurovanie je teplovodné, vykurovacie telesá liatinové rebrové alebo panelové sú s namontovanou meracou a regulačnou technikou.

Príslušenstvo bytu tvorí aj pivnica s plochou 2,25 mumiestnená v technickom podlaží bytového domu. Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je vo výške 3898 / 742584.

Podľa podkladov získaných znalcom, ktorý vykonal oceňovanie predmetu dražby od správcu bytového domu, bol bytový dom daný do užívania v roku 1989. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť bytového domu bola znalcom ktorý vykonal ocenenie predmetu dražby stanovená odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 100 rokov.Dokumenty k stiahnutiu