Máte otázky? Volajte
045/5322 555

3 izbový byt Zvolen - Západ

Základné informácie

Typ dražby: Byt

Kolo dražby  

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Predmetom dražby je trojizbový byt č. 10 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 4. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 563, 1450 na parcele C-KN č. 3410/125-129, 3410/475, 476, 3410/558-560, 3410/130-135; ulica A. Nográdyho, D. Ertla orientačné číslo 11, Zvolen; katastrálne územie Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen.

 

Technický a dispozičný popis bytového domu

Deväťpodlažný  bytový dom s ôsmimi obytnými a jedným technickým podlažím má 11 vchodov a 184 bytových jednotiek. Na typickom podlaží jedného vchodu sa nachádzajú dva a tri byty (vo vchode ohodnocovaného bytu). Je postavený v stavebnej sústave PS-82 BB. Bytový dom má pôdorys tvaru “L” a plochú strechu. Priečny stenový nosný konštrukčný systém tvoria železobetónové panely hrúbky 150 mm, stropné panely sú železobetónové plné hrúbky 120 mm, modulová osnova je 3 600 mm, konštrukčná výška podlaží 2 800 mm, svetlá výška 2 640 mm. Obvodový plášť – vnútorná železobetónová stena hrúbky 150 mm, tepelná izolácia penový polystyrén hrúbky 80 mm, vonkajšia ochranná betónová membrána hrúbky 70 mm. Strecha je dvojplášťová plochá, vyspádovaná od atík smerom k strešným odpadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované dvojramenné, šírka ramena 1 100 mm. Stabilitu objektu v priečnom smere zabezpečujú nosné steny a v pozdĺžnom smere priečky a nosné steny. Otvorové konštrukcie – okná a dvere na spoločných častiach bytového domu sú pôvodné drevené, vchodové dvere sú z hliníkových profilov. Podlaha v spoločných priestoroch bytového domu – keramická dlažba, PVC a  cementový poter (v pivničných priestoroch).

 

Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, elektroinštaláciu a telekomunikačnú sieť. Dodávka tepla a teplej vody je zabezpečená z centrálneho zdroja, na vykurovacích telesách je namontovaná regulačná a meracia technika.

 

Technický a dispozičný popis bytu

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, lodžia a pivnica.

 

Bytové jadro svojim dispozičným riešením vytvára priestor pre kúpeľňu a WC, pričom svojou polohou vymedzuje dispozíciu predsiene a kuchyne. Súčasťou bytového jadra je aj technické inštalačné jadro, ktorým je byt napojený na inžinierske siete. Svetelná a motorická elektroinštalácia je napojená na samostatné istiace okruhy bytového rozvádzača. Úprava vnútorných povrchov – vápenná omietka a v kuchyni pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad. V kúpeľni je osadená vaňa lebo sprchový kút a umývadlo a vo WC splachovací záchod. V kuchyni je  kuchynská linka vyrobená na báze dreva s drezom a sporákom. Ďalšie vybavenie – vodovodné batérie. Okná sú plastové, interiérové dvere sú hladké plné a zasklené. Vykurovanie je teplovodné, vykurovacie telesá sú s namontovanou meracou a regulačnou technikou.

 

Príslušenstvo bytu tvorí aj pivnica s plochou 2,25 m2  umiestnená v technickom podlaží bytového domu a lodžia. Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je vo výške 7414/1281018.

 

Podľa získaných podkladov od správcu bytového domu, bol bytový dom daný do užívania v roku 1989.

 

Znalec vykonávajúci ohodnotenie predmetu dražby uviedol, že technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti.

 

Životnosť bytového domu stanovil znalec odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 100 rokov.

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Dokumenty k stiahnutiu