Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Polyfunkčná budova Dolný Kubín

Základné informácie

Typ dražby: Budova

Kolo dražbyTretie

Termín konania držby: 16.06.20016

Miesto konania dražby:Zvolen

Čas konania dražby:15:00

1. obhliadka pred. dražby:06.06.2016 o 10:00 hod.

2. obhliadka pred. dražby:13.06.2016 o 10:00 hod.

Najnižšie podanie: 301.500 €

Minimálne prihodenie: 300 €

Dražobná zábezpeka: 49.000 €

Predmet dražby

Ohodnocovaná nebytová budova sa nachádza v centrálnej časti mesta Dolný Kubín, na Hviezdoslavovom námestí. Prevádzkový objekt bol postavený v roku 1820.Počas užívania stavby bolo realizovaných niekoľko rekonštrukcií, z toho posledná v roku 2004.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Dispozičné riešenie
Budova má dve nadzemné podlažia, prekrytá je valbovou strechou.
- 1. NP – bar so sociálnym zariadením, dve predajne, skladové priestory, kancelária a autodielňa.
- 2. NP – kancelárie, solárium, masážny salón a samostatný byt prístupný z pavlače.
Znalec: Ing. Mária KUBIŠOVÁ Znalecký úkon č. 14/2015
Strana 8
Technické riešenie:
Zvislé nosné konštrukcie tvoria múry z plných pálených tehál a kameňa hrúbky 550 až 750 mm, deliace priečky sú murované.
Vodorovné konštrukcie stropov – 1. NP klenbový, 2. NP drevený s obojstranným záklopom.
Podlahy – 1. NP keramická dlažba, 2. NP – keramická dlažba a laminátová plávajúca podlaha.
Úpravy vnútorných povrchov – vápennocementové omietky plsťou hladené, keramický obklad je vyhotovený v sociálnych zariadeniach na 1. NP a na 2. NP v sociálnych zariadeniach, v kuchyni a v kúpeľni keramický obklad vane.
Úpravy vonkajších povrchov – silikátové omietky na zateplenie, do výšky parapetu je sokel obložený umelým kameňom.
Výplne otvorov:
Výplne okien sú plastové okná zasklené izolačným dvojsklom s vertikálnymi žalúziami.
Výplne dverí – 1. NP – vstupné dvere sú plastové, interiérové dvere sú dyhované osadené v obložkových zárubniach, 2. NP – dyhované dvere, v byte drevené rámové.
Nebytová budova je napojená na verejný vodovod, kanalizáciu a elektroinštaláciu.
Elektrická inštalácia:
Svetelná a motorická – medené káble. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením, v rozvádzači sú namontované podružné elektromery pre jednotlivé prevádzky. Objekt je vybavený bleskozvodom.
Vykurovanie:
Vykurovanie je ústredné, vykurovacie telesá sú oceľové panelové typ KORAD. Kotol ústredného vykurovania – elektrický. Rozvody ústredného vykurovania sú medené.
Rozvody studenej a teplej vody – pozinkované potrubie. Kanalizačné potrubie – plastové.
Príprava TÚV:
Príprava ŤÚV je zabezpečená zásobníkovým ohrievačom v kotolni.
Ďalšie vybavenie objektu: 1. NP – WČ, pisoáre, umývadlá, v autodielni je vzduchotechnika a výsuvné vráta.
2. NP – WČ, umývadlá, pisoáre, plastová vaňa a sprchy, v kuchyni bytu je elektrický sporák s keramickou platňou, drezové umývadlo nerezové, v byte je krb s rozvodmi teplého vzduchu.
Jednotlivé prevádzky sú vybavené zabezpečovacím zariadením.
V čase obhliadky bola nebytová budova užívaná. Ťechnický stav nehnuteľnosti je primeraný veku a prevedeným rekonštrukčným prácam bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu stanovujem odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 150 rokov. Vzhľadom na výmenu niektorých prvkov krátkodobej životnosti, počítam opotrebenie Analytickou metódou. Detailnejší popis objektu a jeho existujúceho vybavenia je uvedený v hodnotení pri stanovení rozpočtového ukazovateľa.Dokumenty k stiahnutiuZnalecký posudok
Oznámenie o dražbe