Máte otázky? Volajte
045/5322 555

3 izbový byt Dunajská Streda

Základné informácie

Typ dražby: Byt

Kolo dražby  

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Nehnuteľnosti, zapísané na liste vlastníctva č. 4414 vedenom na Okresnom úrade Dunajská Streda, odbor katastrálny pre okres Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská Streda, a to:

 • a) byt č. 21, nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu so súpisným číslom 371, vchod č. 9, ulica Dunajská orientačné číslo 9, Dunajská Streda, postavenom na parcelách C-KN č. 2578, 2579, 2580 (ďalej len „byt“); spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1,
 • Fotky draženého objektu

  Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

  Opis predmetu dražby

  Byt č. 21 s príslušenstvom na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 371 na parcele C-KN č. 2578, 2579, 2580; ulica Dunajská orientačné číslo 9, Dunajská Streda.

   

  POPIS

  Trojizbový byt č. 21 s príslušenstvom sa nachádza na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 371 na parcele C-KN č. 2578, 2579, 2580; ulica Dunajská orientačné číslo 9, Dunajská Streda; katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda. Pred hlavným vstupom do objektu (z ulice Dunajská) a  sú spevnené plochy – chodníky, zadný vstup je z upravenej dvornej časti bytového domu.  Technický a dispozičný popis bytového domu

  Sedempodlažný  bytový dom so šiestimi obytnými a jedným technickým podlažím má 3 vchody a 36 bytových jednotiek. Na typickom podlaží jedného vchodu sa nachádzajú dva byty. Panelový bytový dom má obdĺžnikový pôdorys a plochú strechu, je zateplený. Priečny stenový nosný konštrukčný systém tvoria železobetónové panely, stropné panely sú železobetónové plné. Strecha je plochá so živičnou krytinou, vyspádovaná od atík smerom k strešným odpadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované dvojramenné, s nášľapnou vrstvou z terazza. Otvorové konštrukcie – okná v bytoch sú vymenené za plastové, okrem okien komôr. Hlavné vstupné dvere od ulice Dunajská na spoločných častiach bytového domu sú nové hliníkoplastové, zadné vstupné dvere sú z pozinkovaného plechu, okná v spoločných priestoroch sú plastové.

  Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, elektroinštaláciu a telekomunikačnú sieť. Dodávka tepla a teplej vody je zabezpečená z centrálneho zdroja, na vykurovacích telesách je namontovaná regulačná a meracia technika.  Technický a dispozičný popis bytu

  Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, komora a pivnica. Byt je po kompletnej rekonštrukcii so štandardným vybavením. Bytové jadro svojim dispozičným riešením vytvára priestor pre kúpeľňu a WC, pričom svojou polohou vymedzuje dispozíciu predsiene a kuchyne. Súčasťou bytového jadra je aj technické inštalačné jadro, ktorým je byt napojený na inžinierske siete. Svetelná a motorická elektroinštalácia je napojená na samostatné istiace okruhy bytového rozvádzača. Podlahy – laminátová podlaha v obytných miestnostiach a keramická dlažba v predsieni, kúpeľni, WC, kuchyni a komore. Úprava vnútorných povrchov – vápenná hladká omietka, v kuchyni za kuchynskou linkou, kúpeľni a WC je vyhotovený keramický obklad. V kúpeľni je osadený sprchovací kút a keramické umývadlo a vo WC splachovací stojaci záchod. V kuchyni je  kuchynská linka vyrobená na báze dreva s drezom a zabudovanou štvorhorákovou varnou doskou a elektrickou rúrou. Vodovodné zmiešavacie batérie sú pákové, v sprchovacom kúte aj so sprchou. Okná sú vymenené za plastové s nadokennými plastovými exteriérovými roletami, interiérové dvere sú hladké plné a presklené v kovových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné, vykurovacie telesá sú oceľové panelové s namontovanou meracou a regulačnou technikou.

  Príslušenstvo bytu tvorí aj pivnica s plochou 1,80 mumiestnená v technickom podlaží bytového domu. Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je vo výške 68 / 2249.

  Podľa získaných podkladov od správcu bytového domu, bol bytový dom daný do užívania v roku 1972.  Dokumenty k stiahnutiu